• CLIL

WAT IS CLIL?

Zowel in het hoger onderwijs als in de beroepswereld komen jongeren regelmatig in contact met vreemde talen. Om leerlingen daarop voor te bereiden, bieden we CLIL aan.

De afkorting CLIL staat voor “Content and Language Integrated Learning”. Dit houdt in dat een niet-taalvak (CONTENT) wordt onderwezen in een moderne vreemde taal (Frans) (LANGUAGE).

 

HOE WORDT CLIL OP DE MIDDENSCHOOL GEORGANISEERD?

In de Middenschool kunnen leerlingen die de optie Latijn of Moderne volgen, kiezen om in het 1e leerjaar 1u geschiedenis in het Frans en 2 u LO in het Frans te volgen. In het tweede leerjaar kunnen de leerlingen ervoor kiezen om 2u LO en 2u geschiedenis in het Frans te volgen.

Het blijft uiteraard ook mogelijk om dezelfde opleiding zonder CLIL te volgen. Wie voor het CLIL-traject kiest, engageert zich om de lessen gedurende het volledig schooljaar in de vreemde taal te volgen. Over schakelen naar het Nederlandstalig traject kan enkel in uitzonderlijke gevallen en na beslissing van de klassenraad.

 

KENMERKEN CLIL-LESSEN

 • In een CLIL-les wordt de inhoud van het zaakvak in een vreemde taal gegeven.
 • Leerkrachten verwachten in de CLIL-les geen foutloos taalgebruik, maar stimuleren de spreekdurf bij de leerlingen en nodigen hen via activeren de werkvormen uit tot een spontane omgang met de vreemde taal.
 • Voor de lessen geschiedenis maken de leerlingen gebruik van een Franstalige cursus.
 • De CLIL-leerlingen bereiken voor het zaakvak dezelfde doelstellingen als de leerlingen die de lessen in het Nederlands volgen. Evaluaties in de CLIL-lessen kunnen in de vreemde taal gebeuren, maar er wordt enkel een rapportcijfer gegeven voor de inhoud van het zaakvak. De leerling verliest dus geen punten bij het maken van taalfouten. De leerlingen mogen in het Nederlands antwoorden, maar worden wel gestimuleerd om zoveel mogelijk het Frans te gebruiken.
 • De evolutie van de leerling op het gebied van taal en van spreekdurf zal regelmatig geëvalueerd worden, maar telt niet mee voor het rapport. Indien nodig wordt remediëring aangeboden en kan ook uitleg gegeven worden in het Nederlands.
 • De CLIL-leerkracht voldoet aan de strenge eisen die de overheid stelt om in deze onderwijsvorm les te mogen geven, nl . taalniveau C1 voor de vreemde taal en een opleiding in de specifieke CLIL-methodiek.

 

WAAROM KIEZEN VOOR CLIL?

 • Leerlingen gebruiken de vreemde taal in een andere context dan binnen de taallessen. Ze verwerven de vreemde taal hierdoor nog beter.
 • CLIL-onderwijs wordt in een authentieke omgeving met veel interactie gegeven; dit verhoogt de motivatie van de leerlingen.
 • Leerlingen hebben minder angst om de vreemde taal te gebruiken: bij de CLIL-leerlingen wordt de taalvaardigheid in het algemeen (ook in het Nederlands) groter.
 • Leerlingen verwerken de inhoud van het zaakvak grondiger.
 • De ontwikkeling van het brein wordt extra gestimuleerd: de leervaardigheden van de leerling worden verhoogd, wat het ontwikkelen van een goede studiemethode bevordert.